At Venstre kommer med et nyt forslag, som tilsidesætter vores skove i forhold til økonomisk vækst overrasker mig ikke, – og dog!

I 2015 underskrev Danmark med Lars Løkke ved roret de 17 Verdensmål sammen med 192 andre medlemslande i FN.
En fantastiske aftale, som indebærer konkrete bæredygtige mål, som skal være indfriet i 2030.
Lige fra mål om kvalitetsuddannelse og mindre ulighed mellem kønnene til bæredygtig energi og livet på land.

Derfor kan det undre mig, at Venstre og blå blok samme år vedtog landbrugspakken, som bl.a. tillader større kvælstofudledning.
I den forbindelse indførte miljøminister Esben Lunde begrebet “Miljøtyranni”, som varslede flere tiltag, hvor erhvervslivet og økonomisk vækst ville få fortrin frem for miljøet.

Det skete så også, da Venstre fremlagde deres 2025 plan, hvor de vil:

Afskaffe PSO afgiften, som ifølge Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, vil føre til en øget CO2-udledning på tre millioner ton om året.
Springe fra aftalen om kystnære havvindmøller.

Det slutter ikke her, for i løbet af den sidste uge har Venstre yderligere barslet med lovændringer i Skovloven.
Skovloven ikke skal ikke længere kunne hindre bymæssig bebyggelse i sommerhusområder.
Desuden vil de tillade forsøg med bl.a.:

at bygge børneinstitutioner i skoven
at bygge friluftcentre og til udvidelse af campingpladser i skovområder
at rejse vindmøller i plantager eller i forbindelse med skovrejsning.

Den politiske retning hænger på ingen måde sammen med de 17 Verdensmål, som Lars Løkke underskrev i september sidste år. Heri står der i Mål 15 står, at vi allerede inden 2020 skal øge vores skovarealer og bruge dem bæredygtigt. Vi skal beskytte truede dyrearter og forhindre, at de bliver udryddet.
Inden 2020 skal vi gøre værdien af økosystemer og biodiversitet til en integreret del af national og lokal planlægning, udviklingsprocesser og strategier.

I Alternativet opererer vi med en grøn, en social og en økonomisk bundlinie, men vores regering opererer desværre kun med en økonomiske bundlinie, og man kan spekulere på, om de mener, der kommer en generation efter os?

Vi bør hver især og sammen arbejde for at forbedre vores klima og bevare vores natur, og det er desværre på trods af vores regering.