Læserbrev i Nordjyske 25.11.18:

Danmark er på vej mod en rekord, en bekymrende en af slagsen. Antallet af unge hjemløse er stærkt stigende. Siden 2009 er antallet af unge hjemløse fordoblet og nu på over 1200 unge. Det samlede antal hjemløse er steget med 25%, så vi i velfærds Danmark nu har 6600 hjemløse.
Både Norge og Finland har formået at nedbringe antallet af hjemløse, i Sverige er der sket en opbremsning. Så det er ikke en umulig opgave.
Det svært at forstå den situation en hjemløs er i, sove på gaden i bidende kulde, være afhængig af andres medlidenhed og blive kigget lidt skævt til, sparket til og tisset på mens man sover. Det er næsten umuligt at tænke tanken om, ikke have et hjem at komme hjem til, ikke desto mindre er det virkeligheden for over 6000 medborgere.
Igennem de sidste årtier er der blevet forsøgt mange ting for at hjælpe. Hvorfor virker hjælpen så dårligt? Man kunne argumentere for flere penge til indsatsen eller for at bygge flere boliger. Både penge og boliger er skridt på vejen, men det væsentligste skridt er medinddragelse. I lang de fleste af livets forhold får vi de bedste resultater, hvis vi involverer dem, det det går udover, eller dem der skal hjælpes. De ved hvor skoen trykker, og de ved hvorfor noget virker eller ikke virker. Alternativets hjemløsepolitik er udarbejdet i samarbejde med hjemløse. Alternativets hjemløse ordfører, Torsten Gejl, har i samarbejde med unge hjemløse i Aarhus udarbejdet projektet “Fra bænk til bolig”, og det er lykkes at få 12 millioner fra satspulje midlerne. Pino Paank, som gennem 11 år var hjemløs i Aarhus, siger “Jeg tror, at jeg kunne have være hjulpet langt tidligere, hvis der tidligere havde været et satspuljeprojekt eller to som dette”.
Slutteligt vil jég stille spørgsmålet, “hvordan er det gået så galt” og “hvordan kan vi undgå at så mange unge kommer i hjemløs-situationen”.
Det altafgørende er forebyggelse, og her har vi rigtig mange muligheder for at gøre det bedre. En god barndom er et vigtigt skridt på vejen, og den bliver blandt andet truet, hvis barnet lever i et hjem, som er ramt af kontanthjælpsloftet!