I Nordjyske bringer de en artikel om Ledelseskommissionens resultater af en stor undersøgelse af ledelse i den offentlige sektor.

Resultatet matcher med mine synspunkter omkring regler, registrering og bureaukrati.

I stedet for at forholde sig til enkeltstående problemer og udfordringer, er der i de sidste årtier blevet rullet en masse regler og dokumentationskrav ud over det offentlige. Det betyder dels at ledelsesrummet forsvinder, og dels at der bliver “røvet” en masse tid fra både medarbejder og ledere, som kunne være brugt på den primære opgave.

Hver gang der kommer nye registreringskrav skal der folk til at kontrollere, og måske endda folk til at kontrollere kontrollanterne.

Jeg håber S. Løhde vil handle på rapporten. Det bliver et langt sejt træk, for der er virkelig megen bureaukrati, som tager både tid og energi ud af de ansatte i den offentlige sektor, på bekostning af os borgere.

NORDJYSKE 13.06.18

Problem: Ledelseskommissionen mener, at offentlige lederes manøvrerum begrænses unødvendigt meget af, at politikerne hele tiden vedtager nye særregler og love

INDLAND: Det er ikke nemt at være leder i den offentlige sektor. Og slet ikke, hvis ikke man får arbejdsro af politikerne.

Derfor anbefaler Ledelseskommissionen, at politikere i Folketinget, regionerne og kommunerne holder sig fra at regulere for langt ned i detaljen og udviser større tillid over for de ledere, de har ansat.

– Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer, hedder det i en af de 28 anbefalinger, som kommissionen har udarbejdet.

De blev tirsdag afleveret til Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation.

Hun erkender, at når enkeltsager løber løbsk i pressen, er det let at gribe til nye regler og mere styring. Derfor glæder hun sig over kommissionens opsang.

– Når der opstår enkeltsager, skal vi betragte dem som det, de er.

– Vi skal lade være med at styre og regulere de mange for noget, der er sket hos de få.

– Vi skal tage et opgør med den nulfejlskultur, der eksisterer nogle steder, siger Sophie Løhde.

Hun er overbevist om, at ingen politikere blander sig i ledernes arbejde af ond vilje, eller fordi de ikke stoler på dem, der skal administrere loven.

– Men vi har en iboende trang til at levere handling, og det kan i Folketinget typisk ske ved at kræve ministeren på banen eller ændre love, siger hun.

Ledelsesreform på vej

Anbefalingerne er lavet på baggrund af et helt års arbejde og en række møder og konferencer med offentlige ledere. Desuden er der gennemført spørgeskemaundersøgelse med over 2000 ledere.

Og det står klart for kommissionsformand Allan Søgaard Larsen – tidligere koncernchef hos Falck – at offentlig ledelse er en særlig disciplin.

– Vi har en stærk offentlig sektor i Danmark, men ledelsesrummet er langt mere begrænset end i den private sektor.

– Politikere, fagforeninger, medier og medarbejdere presser de offentlige ledere fra alle sider.

– Derfor kan deres arbejde hurtigt komme til at handle mere om interessevaretagelse og processer end om det, det burde dreje sig om, nemlig at skabe værdi for borgerne, siger han.

I fagforeningen Djøf bliver kommissionens anbefalinger modtaget positivt.

– Politikere skal passe på med ikke at gribe til styring og regler, hver gang de vil sikre sig et bestemt resultat.

– De skal turde tro på, at medarbejdere og ledelse faktisk kan opnå resultater, hvis man udpeger en retning for dem, siger direktør Tomas Therkildsen.

Regeringen vil præsentere en ledelses- og kompetencereform til efteråret, hvor kommissionens anbefalinger vil blive inddraget.