Den 31. janaur havde Christian Poll og jeg dette læserbrev i Nordjyske.
Vidste du, at nationalparker ikke er specielt beskyttede?
Se læserbrevet i sin fulde form under fotoet.

Beskyt vores natur og nationalparker
Af Christian Poll (MF, Alternativet) og Susanne Zimmer (folketingskandidat Alternativet, Nordjylland)

Er du en af dem, som tror, at naturen har fantastiske livsvilkår her i landet, så må vi starte dette indlæg med at skuffe dig: For virkeligheden er, at Danmark er et af de lande i verden, hvor naturen har det sværest. Faktisk er vi det land i Europa, som har den ringeste naturbeskyttelse. Dyr, planter og økosystemer er under voldsomt pres. For eksempel er 11 arter af dagsommerfugle forsvundet fra den danske natur de sidste 50 år, bestanden af sanglærker og viber er styrtdykket siden 70’erne, og ifølge Danmarks Biavlerforening mistede vi ca. 20 pct. af bifamilierne sidste år.

Heller ikke i nationalparkerne, fx Thy Nationalpark, er naturbeskyttelsen på det niveau, det bør være. Sammenligner vi med udlandet er vi faktisk himmelråbende langt fra de gængse standarder. Mens man i lande som Norge og Sverige betoner, at naturen i nationalparkerne skal have særhensyn, førsterang og krav på seriøs beskyttelse, indeholder den danske Nationalparklov hverken klare krav til omfanget eller beskyttelsen af naturen. Det betyder, at naturen i nationalparkerne i virkeligheden er lige ringe beskyttet, som naturen uden for parkerne. Tænk bare på, at det ikke er unormalt, at der i og omkring parker kan være fx beboelse og sprøjtede marker.

Står det til Alternativet, skal lovgivningen nu ændres. Vi skal sikre en ordentlig og værdig beskyttelse af naturen og alle de liv, der lever i nationalparkerne. Helt konkret foreslår vi derfor, at Danmark skal leve op til Den Internationale Organisation for Naturnaturbeskyttelses (IUCN)standarder, så der blev fremsat konkrete krav til, hvordan vi i Danmark styrker naturgenopretning og naturbeskyttelse i parkerne. Denne indsats skal naturligvis følges op af flere initiativer, som også kommer naturen uden for parkerne til gode. I Alternativets regeringsprogram foreslår vi fx at udlægge mere statsskov til urørt skov, at droppe Naturstyrelsen tømmervirksomhed, og at udpege 20 pct. af Danmark til naturzone.

Ja, faktisk foreslår vi et markant, men også ganske ukontroversielt skifte i naturpolitikken i Danmark. VI foreslår, at vi her i landet begynder at føre naturpolitik på naturens egne præmisser i stedet for på erhvervet og skovbrugets præmisser. Vores mål er nemlig at skabe et samfund i balance – i stedet for i konkurrence – med natur og dyreliv, så der bliver bedre plads til naturen og de mange arter, vi bor her på kloden sammen med.