You are here:-Mærkesager
Mærkesager 2017-01-22T08:46:25+00:00

MINE MÆRKESAGER

Tillid og empati i den offentlige sektor: Jeg ønsker at frigøre offentligt ansatte fra opskruede krav til kontrol og dokumentation. Bureaukrati skal erstattes med tillid og engagement. Og så vil jeg presse på for øget socialt ansvar og miljøvenlighed i det offentlige.
Klima og natur i balance: Vi skal opfylde FN´s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og Parisaftalen. Nye løsninger skal frem i lyset, og klare og overskuelige regler skal fremme grøn innovation.

Innovative fællesskaber: Der skal sættes turbo på mental sundhed og empati, bl.a. inspireret af initiativer, der bygger bro på tværs af fag, alder og status. Fx venligboerne og nye samarbejder mellem landmænd og deres kunder.