Den 4.april fremlagde Alternativet et lovforslag om etablering af en afviklingsplan for olie- og naturgasudvinding i Nordsøen over en 10 årig periode.
Forslaget blev sendt til udvalgsbehandling.

Desværre blev den 30.april nedstemt. Kun Enhedslisten og Alternativet stemte for. Imod stemte: SF, S, RV, KF, V, LA, DF.
Så spørger jeg bare, “hvordan kan de være grønne på sort energi?”

Det er ikke nok med ord. At modvirke temperaturstigningerne kræver handling. I Alternativet er vi klar!