Den 19.marts havde jeg dette læserbrev i.
Er det ikke helt galt med afgiftbelægningen af el?

“Vi skal have en million elbiler i 2030”, sagde Lars Løkke i åbningstalen 02.10.18.

Det svarer til et salg på ca 100.000 biler om året. I 2018 blev der solgt ca. 1600 elbiler!

“Vi prøver at skabe noge rammer for, at der kommer flere elbiler”, sagde klimaminister Lars Christian Lilleholt tv2/Fyn 06.02.19. Klimaministeren tager det lidt mere roligt, han er sikker på, at der om nogle år kommer gang i bilsalget, men det gør ikke udfordringen mindre!

Der er tydeligvis ingen grænser for den grønne velvilje, men der er sort tale. Stort set alle virksomheder i Danmark er fritaget for elafgift, den såkaldte processtrøm. Det betyder, at benzintanke, olieraffinaderier og olieboreplatforme ikke betaler statsafgiften. Indtil nu har firmaer, der leverer strøm til elbiler, også været fritaget for statsafgiften. 

Det ophører pr. 1. januar 2020, og det vil blive markant dyrere at oplade elbilen, faktisk dobbelt så dyrt. Alle der producerer eller distribuerer sort energi er fortsat fritaget for afgift, mens den del af transportsektoren, som rent faktisk bidrager til en bedre CO2 balance, skál betale afgift. Det forbedrer ikke vilkårene for elbiler og de 30 milioner elbiler er ikke lige om hjørnet. 

Skatteministerens begrundelse er, at der vil mangle 30 milioner årligt i statskassen, hvis elbiler fortsat fritages. Samtidig  slipper olieraffinaderierne for at betale 270 millioner kr. årligt ifølge “Ingeniøren” 12.03.18. Det kræver ikke den store regnearksøvelse, at se mulighederne for en omlægning. 

Hvis regeringen vil gøre det attraktivt at køre i elbil, bør de se på forholdet mellem priser og afgifter på drivmidlerne el, benzin og diesel. En elbillist betaler mere end dobbelt så meget for det, der svarer til en liter benzin/olie end en benzin/dieselbillist. Det skyldes blandt andet, at elbillisten betaler ca. 75% mere i statsafgift for drivmidlet end en benzin/dieselbillist.

De smukke ord om flere elbilder følges ikke op af grøn handling!

Alternativet foreslår, at el til alle former for vejtransport fritages for elafgift frem til udgangen af 2023, hvor ordningen evalueres og eventuelt viderføres.