Børn har brug for fællesskaber, men fællesskaber trives ikke godt sammen med tests, individualisering og præstationsræs, som folkeskolen er offer for lige nu.

Når der er 600 børn i Nordjylland har svært ved at komme i skole, kan vi ikke lægge ansvaret på deres skuldre.
Når vi ved at 2 børn ud af en klasse på 25 vil havne udenfor samfundet, arbejdsmarkedet, har vi et ansvar for at gøre tingene på en ny og bedre måde.

Flere og flere børn og unge får angst og bliver stressede. Det kan skyldes mange ting, men psykologer tillægge skolen en stor del af ansvaret.
I grundskolen er der både en mulighed for og en forpligtelse til at give alle børn en faglig, social og personlig læring, og den kan skolen ikke leve op til på nuværende tidspunkt.
Skolen bliver bombarderet med krav om tests, målinger og dokumentation og bliver rangordnet på diverse hjemmesider. Det påvirker naturligvis både elever og lærere.
Allerede i skolestaten bliver eleverne udsat for massevis af bedømmelser. For eksempel er der i år 1600 børn, der udsættes for stopprøver for at komme i 1.klasse. Tests og karakterer skaber præstationskultur og individualisering på bekostning af det fællesskab, som alle børn har brug for at være en del af.
Lærerne vil naturligvis undervise i det, eleverne bliver testet i, og som i virkeligheden kun er en mindre del af det, eleverne skal lære. Fokus kan let blive drejet væk fra spændende undervisning, som giver engagement, væk fra social læring og dannelse. Det rammer mange elever, og for de, som “bukker under” har det i særdeleshed store personlige omkostninger, både i deres børne- og voksenliv.
Det koster samfundet milliarder af kroner.

Lad os få mål- og rammestyring af folkeskolen tilbage og slippe ledere og medarbejdere fri til at lave de gode og lokale løsninger for de lokale børn.
I Alternativet har vi et konkret bud på en skolepolitik, “En fri skole”, som kunne danne udgangspunkt for en debat mellem borgere, erhvervsliv, forskere, professionelle og de politiske partier.
Børnenes er både Danmark og hele verdens fremtid.

Ovenstående er bragt i læserbrev i Nordjyske den 28.juni 2018