DEBATDOGMER

En åben og lyttende samtale er nerven i demokratiet.

Formålet med politiske samtaler og debatter er at skabe en dialog om fordele og ulemper samt at give borgerne indblik i deres politikeres bevæggrunde for at vælge en løsning frem for en anden.

Den politiske kultur er desværre alt for fyldt med udenomssnak, selvpromovering og mudderkastning, og de politiske kommentatorer, som gerne skulle sætte perspektiv på politikernes udtalelser og argumenter, bruger i stedet tiden på at vurdere, hvor meget en udtalelse gavner politikerens popularitet.

Alternativet har derfor formuleret seks dogmer, som vil fungere som rettesnor i den måde, vi driver politisk debat på. Dogmernes har til formål at mindske støjen og sætte fokus på det politiske indhold. Ord er handling.

6 dogmer

Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med
Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås