TV MIDT VEST

Der er  lavet en lille præsentations video, den kan ses her.

Loading...

Så fik jeg lavet en lille nyhedsfilm mere.
Jeg har så mange ting på hjertet, og denne gang kom grøn transport i fokus.
Hvad vil du gerne høre mere om?
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Susanne Zimmer - Alternativet

Flot Rasmus 👏ALTERNATIVET MED I BUDGETFORLIG I REGION MIDTJYLLAND

Alle partierne i Region Midtjylland har netop indgået forlig om budgettet for 2020. Jeg synes, det er en god aftale, hvor der er mange alternative fingeraftryk.

For Alternativet har det været vigtigt at finde en løsning på de økonomiske udfordringer på Aarhus Universitetshospital og at give et økonomisk løft til de øvrige hospitaler og psykiatrien.

I forhold til Aarhus Universitetshospital fik vi aftalt, at kravet om 8 % effektivisering i forbindelse med indflytningen i det nye hospital, bliver reduceret til 6 %. Det er stadig et stort beløb at skulle spare, men det er i hvert fald mere rimeligt end 8 % - og det var det bedste, vi kunne gøre, når vi også ser på de andre behov.

Desuden får AUH 37,3 mio. kr. som deres andel af de midler, vi har afsat til at håndtere det demografiske træk, 30 mio. kr. til nye behandlinger og 17 mio. kr. til at håndtere udviklingen inden for personlig medicin.

Psykiatrien løftes med 10,6 mio. kr. Det har været vigtigt for mig og for Psykiatri-Listen at sikre et løft til psykiatrien. Selvom det slet ikke fjerner det store pres, der er på psykiatrien, så er det vigtigt, at psykiatrien forholdsmæssigt løftes lige så meget som hospitalerne - og at presset på psykiatrien anerkendes!

Hospitalerne i Horsens og i Randers løftes med hver 6 mio. kr., Hospitalsenhed Vest får 13,1 mio. kr. og Hospitalsenhed Midt får 14,8 mio. kr. Det kan hjælpe med at reducere besparelseskrav og dermed løfte både kvaliteten i behandlingen og arbejdsmiljøet på afdelingerne.

Jeg har også fokuseret meget på at sikre prioritering af klima og miljø - heldigvis godt hjulpet af mange andre partier.

Mit forslag om at øge budgettet til håndtering af jordforurening er blevet imødekommet - både i 2020 og med en hensigtserklæring om at lave et varigt løft.

Der er blevet afsat en meget stor pulje til senere udmøntning til blandt andet grøn omstilling og bæredygtighed, som blandt andet kan bruges til opstille flere ladestandere til el-biler og til at opsætte flere solceller på regionens bygninger.

Der bliver også fokus på bæredygtig mobilitet. Det handler blandt andet om at forbedre den kollektive trafik ved at skabe bedre sammenhæng gennem udarbejdelse af mobilitetsplaner. Det omfatter også, at vi skal omstille den kollektive trafik til bæredygtige transportmidler.

Bæredygtig mobilitet skal også omfatte initiativer i forhold til regionens egen drift, dvs. personaletransport samt kørsel af patienter og varer. Vi skal med andre ord også sætte fokus på den måde, vi transporterer os selv. Det er jeg meget glad for!

I billederne kan I se Alternativets budgetforslag, og i nedenstående link, kan I se den konkrete aftale. Det var selvfølgelig ikke alt, jeg kunne få med - nogle af dem pga. politisk modstand, nogle fordi de var for små og konkrete til et budgetforlig. Jeg planlægger derfor at fremsætte de fleste af forslagene som enkeltstående politiske forslag i de kommende måneder.

www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2019/10-oktober/budgetforlig-2020/aftale-om-budget-2020-for-re...
... See MoreSee Less

View on Facebook
SIDSTE NYE INDLÆG

Vil du vide mere ??

Læs Alternativets manifest

logo

Kassevis af muligheder

Se de sidste meningsmålinger fra DR

Meld dig ind og bliv en del af bevægelsen

Husk – man behøver ikke at være medlem for at deltage i møder.

Meld dig ind